Fv. 609 Heilevang

Skredsikring av fylkesvegen ved Heilevang, på fv. 609 mellom Askvoll og Førde.

SKREDSIKRINGSPROSJEKT: Fv. 609 ved Heilevang, mellom Askvoll og Førde.
SKREDSIKRINGSPROSJEKT: Fv. 609 ved Heilevang, mellom Askvoll og Førde.

Veg: 

fv. 609
Fase: Planfase
Kommune:  Askvoll og Sunnfjord
Mål:

Prosjektet skal gje skredsikker og trygg framkomst på fv.609 i ny tunnel mellom Hestvika og Heilevang.

Kostnad: 

Finansiering av prosjektet er føresett vil skje med fylkesvegløyvingar og statlege rassikringsmidlar.

Estimert kostnad for prosjektet er ein stad mellom 790 - 1 050 mill.kr.