Fv. 606 Ytre Steinsund bru

Bruprosjektet heilt ytst i Solund kommune inneheld ei bru på 835 meter og 4365 meter ny veg, og skal erstatte ferjesambandet Daløy– Haldorsneset. Det vil gje innbyggjarane eit fast og døgnope samband til Ytre Sula og kommunesenteret Hardbakke.

Veg: 

Fv. 606
Fase:  Prosjekteringsfase
Kommune:  Solund
Mål: 

Formålet med bygging av Ytre Steinsund bru er å erstatte ferjesambandet Daløy– Haldorsneset, og dermed få eit fast og døgnope samband til Ytre Sula.

Kostnad: 

Tiltaket skal finansierast ved ferjeavløysingsmidlar og fylkeskommunal løyving, og har ei kostnadsramme på 812 millionar i 2021-kroner.

Fylkestinget godkjende byggestart i juni 2021. Bruprosjektet har ei kostnadsramme på over 800 millionar, og vil ha ei byggetid på om lag fire år.