Fv. 5722 Veslebygda - Flo (skredsikring)

Fylkesveg 5722 skal skredsikrast ved å bygge ein knapt 4 km lang tunnel mellom Veslebygda og Flo. Anleggsarbeidet starta i mai 2019. Tunnelen vart opna for trafikk i april 2022, offisiell opning er 24. juni.