Fv. 57 Holmeli - Nistadlia

Veg fv. 57
Fase Utbyggingsfase
Kommune Fjaler
Mål Å legge til rette for ein framtidsretta og trygg fylkesveg 57, ved å oppgradere eksisterande veg til ein standard som tilfredsstiller gjeldande krav.
Kostnad Fylket har løyvd 61,9 mill.kr

Klikk på firkanten for å få opp ein informasjonsboks om prosjektet. Zoom deg inn på kartet for å sjå planområdet: 

Det skal byggast ny fylkesveg mellom Nistadlia og Holmeli i Fjaler kommune. På strekninga mellom Halsnes og Holmeli skal 500 meter av eksisterande veg nyttast til gang- og sykkelveg. Prosjektet er på totalt 1 650 meter, og inneheld blant anna fire nye busstopp og fleire nye sidevegar.