Samnanger og Kvam vedtek rassikringsplan

Kommunestyret i Samnanger og heradsstyret i Kvam har vedteke rassikringsprosjektet for fv. 49 forbi Tokagjel.

Planområdet omhandlar trasé for fv. 49 mellom Steinsdalen i Kvam herad og Eikedalen i Samnanger kommune. 

Vestland fylkeskommune tilrådde alternativ B1 Kletten–E3 Eikedalen. Den tilrådde løysinga har ein kostnad mellom 1,9 og 3,1 milliardar kroner, med 25 prosent usikkerheit.

TUNNEL: Vestland fylkeskommune tilrår tunnel mellom Eikedal og Kletten.
TUNNEL: Vestland fylkeskommune tilrår tunnel mellom Eikedal og Kletten.

Prosjektet skal følgjast opp med reguleringsplan for å avklara detaljar. 

Du kan lese meir om dette på Kvam herad sine sider.

 

Publisert 3. november 2020