Bergen og omegn

Hjellestadvegen og Paradis bru er vegprosjekt som høyrar inn under Miljøløftet, som er eit samarbeid mellom staten, fylket og fleire kommunar.