Skal fortsette arbeidet med Pøyla bru i Askøypakken

Flage Maskin AS har fått arbeidet med fullføring av arbeidet på Pøyla bru på strekningen fv. 213 Marikoven-Skiftesvik i Askøypakken.

Vestland fylkeskommune vil signere kontrakt med entreprenør i neste uke.

-Vi fikk inn totalt seks tilbud, og Flage Maskin ble valgt ut i fra kvalifikasjoner og pris på arbeidet, sier byggeleder Arnt Tore Lustad.

Arbeidet med broen vil starte så fort som mulig etter inngått kontrakt, og trolig i månedsskifte januar/februar.

-Entreprenør vil starte på monteringsarbeidet med forskaling og «Bru-reisen» som støtter forskalingsformen, sier Lustad.

Han sier videre at arbeidet ikke vil få noen nevneverdige konsekvenser for trafikantene i området.

-Arbeidet ligger utenfor vegbanen, men det vil bli noe anleggstrafikk med av- og påkjøring til fylkesvegen.

Folk vil høre litt støy fra arbeidet, men dette skal ikke bli problematisk for noen. Når det gjelder sundet under Pøyla bru så blir det stengt for båter i perioder der entreprenør monterer «bru-reisen» og støper brodekke, sier Lustad.

Arbeidet med Pøyla bru starter før resten av arbeidet med vegen mellom Skiftesvik-Marikoven blir fullført.

-Det gjør vi ut i fra sikkerheten i området, og for å unngå materielle skader på det halvferdige arbeidet slik det ligger i dag. Da vil vi også klare å åpne sundet for båttrafikken til sommersesongen, sier Lustad.

Arbeidet skal være ferdig den 15. mai i år, og vil koste  3. mill.kroner.

PØYLA BRU: Nå starter arbeidet med fullføring av Pøyla bru på fv. 213 Skiftesvik-Marikoven.
PØYLA BRU: Nå starter arbeidet med fullføring av Pøyla bru på fv. 213 Skiftesvik-Marikoven.