Vegarbeid på fv. 550 Fjordavegen ved Mikkelsneset

Varselet gjeld: 18. september - ca. 16. oktober

Vegen blir stengd i inntil ein halv time på dagtid frå måndag 18. september.

Det skal monterast betongrekkverk langs vegen, for å gjere det sikrare å køyre der.

Det inneber at vegen må stengjast slik frå 18. september:

  • Måndag til torsdag frå kl. 08.00-19.00. Vegen blir stengt i inntil 30 minutt.

Naudetatar kan passere, og det blir opna for ferjetrafikk og bussar i rute. 

Arbeidet vil gå føre i om lag fire veker. 

Det skal gjerast slikt arbeid på staden:

  • Breiddeutviding for å få plass til nytt betongrekkverk.
  • Montering av nytt betongrekkverk langs ca. 280 meter av vegen.
  • Nytt slitelag på eksisterande veg, i tillegg til på arealet som blir breiddeutvida.
  • Ny stikkrenne og inntakskumme med rist. 
Vegarbeid langs fv. 550 Fjordavegen ved Mikkelsneset.
Vegarbeid langs fv. 550 Fjordavegen ved Mikkelsneset.