Startar på vedlikehald av Viabrua i Førde

Vestland fylkeskommune skal vedlikehalde fv. 600 Viabrua i Førde.  Frå 4. juni blir fugene på brua skiftet, og arbeidet vil skje på kveld/natt frå kl. 21.00 til kl. 06.00 i ein periode på om lag fem veker.

Brua og gangbrua vil vere stengt i denne perioden, og det blir omkøyring via E 39 Hafstadvegen og fv. 601 Angedalsvegen. Omkøyringsvegen vil bli skilta. 

Det kan bli noko støy frå arbeidet om natta. Spesielt under vannmeisling som er planlagt i fire netter og som er delt på to periodar frå start og halvegs i arbeidet. 

For å beskytte fugearbeidet på brua, så vil det kome ein køyrerampe i vegbana og stålplater i gangvegen.

 Vi har dialog med naudetatar.

Bilde av bru i terrenget
START PÅ VEDLIKEHALDSARBEID: Viabrua i Førde skal vedlikehaldast, og brua og gangbrua blir stengt om natta i omlag fem veker frå 4. juni.