Arbeid langs fv. 5310 Ådlandsvegen

Varselet gjeld: 21. september 2023 - januar 2024

Det blir lysregulering forbi anleggsområdet når det foregår arbeid mellom Fossekrysset og Litlebergen.

Vi startar no arbeid langs fv. 5310 Ådlandsvegen, mellom Fossekrysset og Litlebergen. Det vil bli lysregulering forbi anleggsområdet når det foregår arbeid i området.

1. november startar arbeidet med å sprenge ut stein for å nytte på vegprosjektet Frekhaugkrysset. Vegen kan difor bli stengt i inntil 20 minutter frå kl. 09.00-14.00 og etter kl 17.00. Dette vil held fram til jul. 

Arbeidet held fram ut i januar 2024.