Utvikling av større samarbeidsprosjekt i fylket

Fylkeskommunen gir råd og støtte til utvikling av større samarbeidsprosjekt for forsking og innovasjon mellom forskingsorganisasjonar, privat og offentleg sektor.

Fylkeskommunen kan ofte bidra til større forskingsinitiativ som Sentre for forskingsdriven innovasjon i Forskingsrådet og klyngesatsinger i Klyngeprogammet til Innovasjon Noreg.

Fylkeskommunen har også ei aktiv rolle i søknader til EU, som Horisont Europa. 

Regionalt forskingsfond Vestland er ein eigen forskingsfinansieringsordning, der samarbeid med forsknigsorganisasjonar er sentralt.

Har du spørsmål? Kontakt gjerne forskingskoordinator Jone Engelsvold.