Støtte til studentoppgåve

VRI 4 mobiliserer til forsking gjennom å støtte studentoppgåver som vert gjennomførte i samarbeid med næringslivet.

Meir informasjon kjem.