Samarbeidsorganet for folkehelsearbeidet i Vestland

Fylkeskommunen har ansvar for å vere pådrivar for og samordne folkehelsearbeidet i fylket. Samarbeidsorganet er etablert som ein samarbeidsstruktur i program for folkehelsearbeid.

Samarbeidsorganet har etter program for folkehelsearbeid hatt ein rådgjevande funksjon i val av kommunar og tiltak i folkehelseprogrammet, både i Hordaland og i Sogn og Fjordane.

Fylkeskommunen arbeider no med å etablere eit nytt samarbeidsorgan, med nytt mandat og nye medlemar. 

Meir informasjon om samarbeidsorganet kjem i løpet av våren.