Nettverk og samlingar - folkehelse

Vi har ulike samlingar og nettverksmøte knytt til folkehelse, for å bidra til styrka samarbeid og auka kompetanse om folkehelsearbeidet i fylket.

Arrangement vil vere ein møteplass for de som arbeider med folkehelsearbeid i kommunane i fylket. Seksjon for plan, klima og folkehelse vil invitere til samlingar, kurs og nettverksmøte innanfor ulike tema.

Informasjon vert lagt ut på denne sida og i vår kalender når dato nærmar seg.