Oversikt over folkehelsa

Fylkeskommunen skal etter lov om folkehelsearbeid ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og dei positive og negative faktorane som kan verke inn på denne. Folkehelseoversikta i Vestland fylkeskommune følgje opp denne lovpålagte oppgåva.

Utfordringsbiletet i den nye rapporten "Vestland – folkehelseoversikt 2019–2023" viser at samfunnsplanlegginga kan bli krevjande i åra som kjem. Folkehelseoversikta er eit viktig dokument for politikarar i fylket og kommunane, når dei skal planlegge og prioritere arbeidet vidare.

Vestland folkehelseoversikt 2019–2023

Last ned folkehelseoversikta for Vestland 2019–2023 her (pdf)

Folkehelse- og oppvekstbarometer

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelse- og oppvekstprofilar for fylket, kommunane og bydelar. Gjennom nye verktøy har Vestland fylkeskommune laga ei samla oversikt over resultata for alle 43 kommunar i Vestland fylke, og for bydelane i Bergen:

Sjå oppvekstbarometer Vestland

Sjå folkehelsebarometer Vestland