Arkiv og dokumentasjon

Fylkesarkivet tek vare på og gjer tilgjengeleg offentlege og private kjeldemateriale frå Vestland fylke. Publikum kan bruke dette materialet som grunnlag for historisk forsking og formidling, dokumentasjon av rettar eller til bruk i samfunnsforvaltning. Vestland fylkeskommune driftar kommunearkivordninga og tilbyr utviklings- og rådgjevingstenester for medlemskommunane. I postlista kan du be om innsyn i innkomne, utsende og interne saksdokument.