Opne innspelsmøte om Regional transportplan

3. 5. og 10. februar kan du følgje med på dei opne innpelsmøta om Regional transportplan, anten direkte i nett-tv eller i opptak etterpå.

Sjå møta i nett-tv, direkte eller i opptak: 

https://vlfk.mediasite.com/Mediasite/Channel/c1dbf6ee7e9d4d559981f18e1b7c1b8d5f 

Tid og program

Innspelsmøte for Sunnhordaland og Hardanger
3. februar kl. 10-14
Program: Sunnhordland og Hardanger

Innspelsmøte for Bergensområdet og Nordhordland
5. februar kl. 10-14
Program: Bergensområdet og Nordhordland

Innspelsmøte for Nordfjord, Sunnfjord og Sogn
10. februar kl. 09-13 
Program: Nordfjord, Sunnfjord og Sogn