Avlyste eksamenar

Alle eksamenane i vår er avlyst for alle elevar i vidaregåande skule. Merk at privatisteksamenar ikkje er avlyste. Les meir på Utdanningsdirektoratet si nettside.