Skuleskyss

Her finn du informasjon om ordninga med skuleskyss for elevar i grunnskulen og vidaregåande skule i Vestland.

Elevar som har rett på skuleskyss, får gratis skyss til og frå skulen. 

Reglane for skuleskyss er regulerte i opplæringslova, som mellom anna slår fast kor langt det må vere mellom heim og skule for at eleven skal ha rett på gratis skuleskyss.

På Skyss.no og Kringom.no finn du alt du treng å vite om skuleskyss for områda Hordaland og Sogn og Fjordane i Vestland.

Gå til Skuleskyss-sidene for Hordaland på Skyss.no

Gå til skuleskyss-sidene for Sogn og Fjordane på Kringom.no