Selskapsvognløyve

Frå 1. november 2020 forsvinn selskapsvogn som eigen løyvekategori.

I samband med nytt drosjeregelverk som trer i kraft 1. november 2020 forsvinn løyvekategori selskapsvogn. Dei som allereie har selskapsvogn har ein overgangstid på to år til 1. november 2022 før dei må endre til drosjeløyve.