Søk overgang til annan taxisentral i Bergen køyreområde

Skal du melde overgang til ein annan drosjesentral i Bergen køyreområde, må du fylle ut dette skjema.

Dersom du skal melde overgang til ein annan taxisentral, må du fylle ut søknadskjema, og signere det av løyvehavar og noverande sentral.

Send ferdig utfylt skjema på e-post til loyve@vlfk.no

Last ned overgangsskjema