Kontaktpersonar for klima- og miljøspørsmål

Oversikt over tilsette som jobbar med klima- og miljøspørsmål ved seksjon for plan, klima og folkehelse.

Namn Fagtema

Ida-Beate Mølmesdal
Klima- og miljøkoordinator

• Regional klimaplan
• Klimaomstilling; utsleppsreduksjon og klimatilpassing
• Klima- og miljøprisen i Vestland
Karen Louise Nybø
Klima- og miljøkoordinator
• Intern miljøleiing; Miljøfyrtårn-sertifisering, klima- og miljørekneskap, klimafotavtrykk, klimabudsjett
• Klimaomstilling; utsleppsreduksjon og klimatilpassing
Lene Omdahl
Klima- og miljøkoordinator
• Intern miljøleiing; Miljøfyrtårn-sertifisering, klima- og miljørekneskap, klimafotavtrykk, klimabudsjett
• Klimaomstilling; utsleppsreduksjon og klimatilpassing
• Tilskotsordningar
• Klimathon
Snorre Waage
Spesialrådgjevar
• Klimatilpassing
• Klimathon
• Vernskog
• Hardangervidda og viltforvalting
Ragnhild Berge Feidje
Rådgjevar
• Prosjekt – Klimafokus i kommunar
• Tilskotsordningar
• Klimaomstillingskonferansen
• Klimakontakt for kommunane
• Driv Klimanettverk

Iselin Helløy

Trainee

• Naturmangfald og klima
• Klimatilpassing
• Klimaomstillingskonferansen

Ingeborg Klokkersund Djupevåg
Rådgjevar
• Kommunal plan og klimaomstilling

 

For spørsmål relatert til seksjon for grøn vekst, klima og næringsutvikling, kontakt
Sølve Sondbø, seksjonsleiar

Alle tilsette i seksjon for grøn vekst, klima og energi