Kontaktpersonar for klima- og miljøspørsmål

Oversikt over tilsette som jobbar med klima- og miljøspørsmål ved seksjon for plan, klima og folkehelse.

Namn Fagtema

Ida-Beate Mølmesdal
Klima- og miljøkoordinator

• Regional klimaplan
• Klimaomstilling; utsleppsreduksjon og klimatilpassing
• Tilskotsordningar
• Klimaomstillingskonferansen
• Klima- og miljøprisen i Vestland
Karen Louise Nybø
Klima- og miljøkoordinator
• Intern miljøleiing; Miljøfyrtårn-sertifisering, klima- og miljørekneskap, klimafotavtrykk, klimabudsjett
• Klimaomstilling; utsleppsreduksjon og klimatilpassing
Lene Omdahl
Klima- og miljøkoordinator
• Intern miljøleiing; Miljøfyrtårn-sertifisering, klima- og miljørekneskap, klimafotavtrykk, klimabudsjett
• Klimaomstilling; utsleppsreduksjon og klimatilpassing
• Tilskotsordningar
• Klimathon
Snorre Waage
Spesialrådgjevar
• Klimatilpassing
• Klimathon
• Vernskog
• Hardangervidda og viltforvalting
Ragnhild Berge Feidje
Rådgjevar
• Prosjekt – ladeinfrastruktur

 

For spørsmål relatert til seksjon for grøn vekst, klima og næringsutvikling - ta kontakt med:
Sølve Sondbø - seksjonsleiar for Grøn vekst, klima og energi, avdeling for Innovasjon og næring